Zákon č. 103/2014 Z. z.Zákon o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 40/2015 Z. z.)

Čiastka 38/2014
Platnosť od 23.04.2014
Účinnosť od 01.07.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 40/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.07.2014 - 30.06.2015