Redakčné oznámenie č. r1/c41/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 354/2012 Z. z.

Čiastka 41/2013
Platnosť od 28.06.2013
Účinnosť od 01.01.2013

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 354/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

V čl. I dvadsiatom bode v § 15 má byť namiesto označenia odseku „(1)“ s úvodnou vetou, ktorá znie „Starosta“, správne uvedené označenie odseku „(2)“.