Redakčné oznámenie č. r1/c30/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 96/2012 Z. z.

Čiastka 30/2013
Platnosť od 24.05.2013
Účinnosť od 01.07.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v zákone č. 96/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Na konci textu zákona má byť namiesto:

„Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.“

správne uvedené:

„Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.“.