Redakčné oznámenie č. r1/c107/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 422/2013 Z. z.

Čiastka 107/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 422/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín

V čl. I bode 8 § 17a majú byť namiesto slov „od 31. decembra 2013“ správne uvedené slová „do 31. decembra 2013“.