Oznámenie č. 54/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 15/2013
Platnosť od 21.03.2013

54

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do13. marca 2013 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 z 28. januára 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2013 – 2014 z 30. januára 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 z 19. februára 2013 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa zo 7. marca 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

5. Dodatok č. 1 z 31. januára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2014 uzatvorenej 23. januára 2012 medzi Energeticko-Chemickým odborovým zväzom

a

Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

6. Dodatok č. 1 z 19. februára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 – 2015 uzatvorenej 29. februára 2012 medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.