Nariadenie vlády č. 508/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Čiastka 111/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 - 31.12.2019

Pôvodný predpis

31.12.2013