Nariadenie vlády č. 505/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Čiastka 110/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2018
Zrušený 386/2018 Z. z.

OBSAH

505

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Vláda Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra, sa mení takto:

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 420/2012 Z. z.

Národná tabuľka frekvenčného spektra 2014

Poznámky Rádiokomunikačného poriadku

Špecifické výrazy z oblasti správy frekvencií

Kategórie služieb

Zdieľanie frekvencií (Kategórie rušení)

Kategórie pridelenia

Skratky


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Robert Fico v. r.