Nariadenie vlády č. 498/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Čiastka 109/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2014
Zrušený 421/2014 Z. z.

498

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. decembra 2013

o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2014 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 602/2009 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 498/2013 Z. z.

STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY

(€ mesačne)

Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
123456789
1do 2489,50512,50539,50576,50616,50652,00695,50739,00782,50
2od 2 do 4518,00543,00571,50610,50653,50691,00737,00783,50829,50
3od 4 do 6547,00573,50603,50645,00690,00730,00778,50827,50876,50
4od 6 do 9576,50603,50635,50679,00727,00768,00819,50874,00923,00
5od 9 do 12605,00634,00667,00713,00763,00807,00861,00915,00969,50
6od 12 do 15634,00664,00699,00747,50799,50845,50902,50959,501 016,00
7od 15 do 18662,50694,50731,00781,50836,50884,50944,001 003,501 063,00
8od 18 do 21691,50725,00763,00815,50873,00923,00985,501 048,001 109,50
9od 21 do 24720,00755,00795,00849,50909,50962,001 027,001 092,001 156,50
10od 24 do 28749,00785,50827,00884,00946,001 001,001 068,001 136,001 203,50
11od 28 do 32778,00815,50858,50918,00983,001 039,501 109,501 180,001 250,00
12nad 32 806,50846,00890,50952,001 019,501 078,501 151,001 224,001 297,00