Oznámenie č. 493/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Čiastka 108/2013
Platnosť od 28.12.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.