Rozhodnutie č. 49/2013 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 15/2013
Platnosť od 21.03.2013

OBSAH

49

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 15. marca 2013

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 29. júna 2013,

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Pavol Paška v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/2013 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. júna 2013

ObecVolí saOkresKraj
Naháčstarosta TrnavaTrnavský kraj
Pastuchov poslanecHlohovec
Dubovany poslanecPiešťany
Lehotastarosta NitraNitriansky kraj
Galovanystarosta Liptovský Mikulᚎilinský kraj
Čremošnéstarosta Turčianske Teplice
Poniky poslanecBanská BystricaBanskobystrický kraj
Lackovstarosta Krupina
Ratkovástarosta Revúca
Dubnostarosta Rimavská Sobota
Príbelcestarosta Veľký Krtíš
Bzovská Lehôtka poslanecZvolen
Lukavica poslanec
Žiar nad Hronomprimátor Žiar nad Hronom
Geraltovstarosta PrešovPrešovský kraj
Janov poslanec
Žehňastarosta 
Ondavka  poslanecBardejov
Harakovcestarosta Levoča
Pavľany poslanci
Opátka poslanecKošice-okolieKošický kraj
Ruskástarosta Michalovce
Kobeliarovo poslanecRožňava
Kunova Teplicastarosta 

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/2013 Z. z.

LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 29. júna 2013

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec5. 4. 2013
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri
voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné
zastupiteľstvo
25. 4. 2013
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a nezávislí kandidáti5. 5. 2013
55 dní 14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany5. 5. 2013
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
10. 5. 2013
45 dní17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obcemiestna
volebná komisia
15. 5. 2013
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce20. 5. 2013
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných
kandidátov
miestna
volebná komisia
25. 5. 2013
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
30. 5. 2013
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec4. 6. 2013
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného
náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva
politické strany9. 6. 2013
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
12. 6. 2013
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
14. 6. 2013
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
27. 6. 2013
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
29. 6. 2013