Vyhláška č. 48/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z.

Čiastka 14/2013
Platnosť od 15.03.2013
Účinnosť od 15.03.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2013 Aktuálne znenie