Vyhláška č. 476/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 267/2019 Z. z.)

Čiastka 107/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.10.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2019 267/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2014 - 30.09.2019