Oznámenie č. 460/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Čiastka 104/2013
Platnosť od 21.12.2013

Pôvodný predpis

21.12.2013