Oznámenie č. 458/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany

Čiastka 104/2013
Platnosť od 21.12.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2013 v súlade s článkom 8 ods. 1.

458

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. septembra 2013 bola v Ostrave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany.

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2013 v súlade s článkom 8 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.