Vyhláška č. 442/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia

Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do30.12.2016
Zrušený 244/2016 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 - 30.12.2016