Zákon č. 433/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Čiastka 102/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.02.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2014 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.12.2013