Oznámenie č. 429/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností

Čiastka 100/2013
Platnosť od 14.12.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Pôvodný predpis

14.12.2013