Nariadenie vlády č. 427/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov

Čiastka 100/2013
Platnosť od 14.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.10.2018
Zrušený 131/2002 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 - 31.10.2018

Pôvodný predpis

14.12.2013