Vyhláška č. 420/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja

Čiastka 99/2013
Platnosť od 12.12.2013
Účinnosť od 12.12.2013 do31.01.2018
Zrušený 318/2017 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.12.2013 - 31.01.2018

Pôvodný predpis

12.12.2013