Oznámenie č. 414/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kazašskej republiky o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 97/2013
Platnosť od 06.12.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. marca 2013 v súlade s článkom 9 ods. 1.