Zákon č. 388/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 79/2015 Z. z.(nepriamo), 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 93/2013
Platnosť od 26.11.2013
Účinnosť od 20.05.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. novembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 88, 90 až 118, 121 až 126 a čl. III až V a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.2018 106/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2016 - 19.05.2018 79/2015 Z. z.(nepriamo)
01.01.2014 - 31.12.2015 Delená účinnosť
30.11.2013 - 31.12.2013

Pôvodný predpis

26.11.2013