Zákon č. 387/2013 Z. z.Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 177/2018 Z. z.)

Čiastka 93/2013
Platnosť od 26.11.2013
Účinnosť od 01.09.2018