Zákon č. 374/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 126/2015 Z. z.)

Čiastka 91/2013
Platnosť od 19.11.2013
Účinnosť od 01.07.2015

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2015 126/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2014 - 30.06.2015