Zákon č. 348/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 87/2013
Platnosť od 09.11.2013
Účinnosť od 01.01.2014

OBSAH