Vyhláška č. 343/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov

Čiastka 86/2013
Platnosť od 01.11.2013 do31.12.2013
Účinnosť od 01.11.2013 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH

343

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

z 28. októbra 2013,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z., vyhlášky č. 61/2010 Z. z., vyhlášky č. 147/2010 Z. z., vyhlášky č. 297/2010 Z. z., vyhlášky č. 292/2011 Z. z., vyhlášky č. 441/2011 Z. z. a vyhlášky č. 147/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V prílohe zoznam úsekov na ceste I/59 sa dopĺňa úsekmi:

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieCelková dĺžka úseku v kmSpoplatnená dĺžka úseku v km
059-027Banská Bystrica-JakubI/59, MKBanská Bystrica-Uľanka 1I/59, MK0,8740,872
059-028Banská Bystrica-Uľanka 1I/59, MKBanská Bystrica-Uľanka 2I/14, I/591,5710,27

“.

2. V prílohe zoznam úsekov na ceste I/64 sa dopĺňa
úsekom:

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieCelková dĺžka úseku v kmSpoplatnená dĺžka úseku v km
064-036PráznovceI/64B, MKKrušovceI/64B, I/641,9221,826

“.

3. V prílohe zoznam úsekov na ceste I/75 sa dopĺňa
úsekmi:

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieCelková dĺžka úseku v kmSpoplatnená dĺžka úseku v km
075-023 I/75A, I/75Galanta-KolóniaI/75, MK0,6070,607
075-024Galanta-KolóniaI/75, MKNebojsaI/75, MK1,7501,750
075-025NebojsaI/75, MKGáňI/75, II/5072,0502,050

“.

4. V prílohe zoznam úsekov na ceste I/79 sa dopĺňa úsekom:

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieCelková dĺžka úseku v kmSpoplatnená dĺžka úseku v km
079-021hranica SR/MRI/79, I/79A I/79, III/5530161,7081,708

“.

5. V prílohe zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4 sa dopĺňa úsekmi:

IdentifikátorZačiatok úsekuKrižovanieKoniec úsekuKrižovanieCelková dĺžka úseku v kmSpoplatnená dĺžka úseku v km
R04-004hranica SR/MRR4, I/68KechnecR42,6752,675
R04-005KechnecR4Košice-juhR4, I/6811,50011,500

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.


Ján Počiatek v. r.