Rozhodnutie č. 317/2013 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 74/2013
Platnosť od 17.10.2013

OBSAH

317

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 15. októbra 2013

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí


Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

2. určujem

a) podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 25. januára 2014,

b) podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Pavol Paška v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2013 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ,

v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. januára 2014

ObecVolí saOkresKraj
Zlaté Klasystarosta Dunajská StredaTrnavský kraj
Kočín - Lančár poslanecPiešťany
Kátov poslanecSkalica
Hrašnéstarosta MyjavaTrenčiansky kraj
Liešťanystarosta Prievidza
Mojtín poslanciPúchov
Bátovcestarosta LeviceNitriansky kraj
Farnástarosta 
Lovcestarosta Zlaté Moravce
Hôrkystarosta ŽilinaŽilinský kraj
Ľubeľastarosta Liptovský Mikuláš
Čremošné poslanecTurčianske Teplice
Vyšná Jedľovástarosta SvidníkPrešovský kraj
Kvakovcestarosta Vranov nad Topľou
Vojkastarosta TrebišovKošický kraj

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2013 Z. z.

LEHOTY

na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. januára 2014

Lehota§ – ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní16 – 9Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec  1. 11. 2013
65 dní9 – 3Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstvaobecné
zastupiteľstvo
21. 11. 2013
55 dní16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listínpolitické strany
a nezávislí kandidáti
  1. 12. 2013
55 dní 14 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany  1. 12. 2013
50 dní14 – 3Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej  komisie
miestna
volebná komisia
  6. 12. 2013
45 dní17 – 2 22 – 2Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a  na starostu obcemiestna
volebná komisia
11. 12. 2013
40 dní10 – 2Určenie volebných miestnostístarosta obce16. 12. 2013
35 dní18 a 23Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovmiestna
volebná komisia
21. 12. 2013
30 dní13 – 3Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisieobvodná
volebná komisia
26. 12. 2013
25 dní27Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania voliebobec31. 12. 2013
20 dní15 – 1Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstvapolitické strany  5. 1. 2014
17 dní30 – 1Začiatok volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
  8. 1. 2014
15 dní15 – 3Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
10. 1. 2014
48 hodín30 – 3Ukončenie volebnej kampanepolitické strany
a nezávislí kandidáti
23. 1. 2014
 26 – 1Volebný deňokrsková
volebná komisia
25. 1. 2014