Zákon č. 306/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/2013
Platnosť od 08.10.2013
Účinnosť od 01.11.2013