Oznámenie č. 303/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Európskeho dohovoru o medzinárodnej obchodnej arbitráži v súlade s článkom X ods. 6

Čiastka 70/2013
Platnosť od 04.10.2013