Opatrenie č. 294/2013 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2013

Čiastka 68/2013
Platnosť od 26.09.2013
Účinnosť od 30.09.2013

OBSAH