Nariadenie vlády č. 281/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh

Čiastka 64/2013
Platnosť od 06.09.2013
Účinnosť od 06.09.2013 do30.06.2015
Zrušený 70/2015 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.09.2013 - 30.06.2015