Oznámenie č. 26/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení

(v znení č. r1/c88/2014 Z. z.)

Čiastka 7/2013
Platnosť od 05.02.2013
Účinnosť od 01.03.2013
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 1. marca 2013 v súlade s článkom 38 ods. 2. Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. marca 2013 v súlade s článkom 18 ods. 1.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2013 r1/c88/2014 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

05.02.2013