Oznámenie č. 25/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 6/2013
Platnosť od 01.02.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2013 v súlade s článkom 13 ods. 1.

25

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. novembra 2011 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2013 v súlade s článkom 13 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.