Nariadenie vlády č. 229/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom

Čiastka 55/2013
Platnosť od 22.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2013 Aktuálne znenie