Oznámenie č. 198/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Čiastka 46/2013
Platnosť od 10.07.2013
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.

198

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 20. júna 2013 č. 1/2013, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.1/2013 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.