Rozhodnutie č. 191/2013 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Čiastka 46/2013
Platnosť od 10.07.2013

191

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 3. júla 2013

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov


Podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov

a

určujem

deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013.


Pavol Paška v. r.