Oznámenie č. 187/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí dodatkov k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach a o zrušení vyhlásenia podľa článku 25 ods. 4 Štokholmského dohovoru

Čiastka 43/2013
Platnosť od 02.07.2013
Účinnosť od 08.08.2013
Redakčná poznámka

Dodatky k prílohám nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku 8. augusta 2013 v súlade s článkom 22 ods. 4 Štokholmského dohovoru.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.08.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

02.07.2013