Vyhláška č. 173/2013 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov slúžiacich na uskutočnenie elektronických aukcií

Čiastka 41/2013
Platnosť od 28.06.2013
Účinnosť od 01.07.2013 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.