Oznámenie č. 170/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a United States Holocaust Memorial Museum o spolupráci pri vyhotovovaní kópií archívnych dokumentov týkajúcich sa Holocaustu (1933 – 1948)

Čiastka 40/2013
Platnosť od 26.06.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. mája 2013 v súlade s článkom VI ods. 3.

170

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky oznamuje, že 29. mája 2013 bola vo Washingtone podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a United States Holocaust Memorial Museum o spolupráci pri vyhotovovaní kópií archívnych dokumentov týkajúcich sa Holocaustu (1933 – 1948).

Dohoda nadobudla platnosť 29. mája 2013 v súlade s článkom VI ods. 3.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.