Oznámenie č. 169/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom spravodlivosti a Ministerstvom vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti

Čiastka 40/2013
Platnosť od 26.06.2013
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 31. mája 2013 v súlade s ods. 3.

169

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. mája 2013 bol vo Washingtone podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom spravodlivosti a Ministerstvom vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti (ozn. č. 161/2009 Z. z.).

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 31. mája 2013 v súlade s ods. 3.

Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.