Oznámenie č. 13/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o podieľaní sa na nákladoch tretej strany

Čiastka 3/2013
Platnosť od 11.01.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 19. decembra 2012 v súlade s článkom XII.

13

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. decembra 2012 bola v Nairobi podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Rozvojovým programom Organizácie Spojených národov o podieľaní sa na nákladoch tretej strany.

Dohoda nadobudla platnosť 19. decembra 2012 v súlade s článkom XII.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.