Oznámenie č. 120/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej

Čiastka 30/2013
Platnosť od 24.05.2013
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 330 ods. 3 Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej sa dohoda predbežne vykonáva od 1. marca 2013.

120

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júna 2012 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej.

S dohodou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 409 z 30. januára 2013.

S predbežným vykonávaním dohody vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 19. apríla 2013.

V súlade s článkom 330 ods. 3 Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej sa dohoda predbežne vykonáva od 1. marca 2013.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.