Redakčné oznámenie č. r1/c7/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 4/2012 Z. z.

Čiastka 7/2012
Platnosť od 31.01.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 4/2012 Z. z. o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu

V úvode oznámenia majú byť namiesto slov „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2005 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov (oznámenie č. 214/2011 Z. z.)“ správne uvedené slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2005 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov (oznámenie č. 214/2001 Z. z.)“.