Redakčné oznámenie č. r1/c7/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 4/2012 Z. z.

Čiastka 7/2012
Platnosť od 31.01.2012