Redakčné oznámenie č. r1/c5/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov

Čiastka 5/2012
Platnosť od 25.01.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov

V čl. I § 5 ods. 1 písm. a) má byť za slovom „pasív“ správne uvedená čiarka.