Redakčné oznámenie č. r1/c35/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 109/2012 Z. z.

Čiastka 35/2012
Platnosť od 05.05.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

v oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 109/2012 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov

V texte oznámenia majú byť namiesto slov „(oznámenie č. 228/1988 Z. z.)“ správne uvedené slová „(oznámenie č. 228/1998 Z. z.)“.