Redakčné oznámenie č. r1/c35/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v oznámení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 109/2012 Z. z.

Čiastka 35/2012
Platnosť od 05.05.2012