Redakčné oznámenie č. r1/c33/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 114/2012 Z. z.

Čiastka 33/2012
Platnosť od 19.04.2012

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby

vo vyhláške Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 114/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí, nápisoch na tabuliach, vzore tabúľ a o spôsobe ich umiestnenia na území vojenského obvodu

V prílohe „VZORY TABÚĽOZNAČUJÚCICH ÚZEMIE VOJENSKÉHO OBVODU“ má byť vzor č. 2 a vzor č. 3 správne vyobrazený takto:

obrázok