Redakčné oznámenie č. r1/c33/2012 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 114/2012 Z. z.

Čiastka 33/2012
Platnosť od 19.04.2012