Zákon č. 91/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 24/2012
Platnosť od 09.03.2012
Účinnosť od 01.07.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 35/2019 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
18.04.2016 - 30.06.2019 343/2015 Z. z.(nepriamo)
09.03.2012 - 17.04.2016

Pôvodný predpis

09.03.2012