Oznámenie č. 90/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Záručnej zmluve členských štátov ohľadom úverov, ktoré poskytne Európska investičná banka v prospech investičných projektov v štátoch Afriky, Karibiku a Tichomoria a v zámorských krajinách a územiach

Čiastka 23/2012
Platnosť od 08.03.2012
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 27. februára 2012, dňom neskoršieho podpisu.

90

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. mája 2011 bol v Luxemburgu a 27. februára 2012 v Bratislave podpísaný Dodatok k Záručnej zmluve členských štátov ohľadom úverov, ktoré poskytne Európska investičná banka v prospech investičných projektov v štátoch Afriky, Karibiku a Tichomoria a v zámorských krajinách a územiach.

Dodatok nadobudol platnosť 27. februára 2012, dňom neskoršieho podpisu.

Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.